Wadium w postępowaniu powyżej progu

Jeśli wykonawca wnosi wadium w gotówce, nie ma wątpliwości co do jego formy. Jeśli natomiast wadium jest wnoszone w innej formie (zazwyczaj gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) mogą pojawić się wątpliwości w jaki sposób należy je złożyć w postępowaniach powyżej progu prowadzonych elektronicznie. Z pomocą przyszedł Urząd Zamówień Publicznych, wskazując, że wadium, jako jeden z takich dokumentów niezbędnych do złożenia skutecznej i ważnej oferty również powinno być wniesione w postaci elektronicznej.  Jednocześnie należy nadmienić, iż wytyczną dla oceny poprawności wniesienia wadium w postaci elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna być skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań tego wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium. Tym samym, mając na względzie poczynione wcześniej uwagi uznać należy, iż wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. W praktyce więc dokument gwarancji wystawiany przez bank czy też towarzystwo ubezpieczeń ma postać dokumentu elektronicznego (oryginału) i w takiej formie jest składane zamawiającemu.

Czytaj więcej

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.