Brak kosztorysu a odrzucenie oferty

Na łamach Przetargów Publicznych nr 1/2021 radca prawny Agnieszka Dylong analizuje skutki niedołączenia do oferty kosztorysu ofertowego w zależności od rodzaju wynagrodzenia przewidzianego w umowie: kosztorysowego bądź ryczałtowego.  Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy w takiej sytuacji oferta powinna być odrzucona czy też możliwe jest jej uzupełnienie.

Rozporządzenia do nowego Prawa zamówień publicznych

Tuż przed końcem roku, 30 i 31 grudnia 2020 r. zostały opublikowane (zresztą jeszcze nie wszystkie) rozporządzenia do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym niezwykle ważne dla zamawiających rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W końcu możliwe jest więc przygotowywanie postępowań w oparciu o nowe przepisy.

Strony