Zamówienia publiczne.

To nasza specjalność.

Problemy z przetargiem?

Masz prawo do fachowej obsługi prawnej.

Wszystko o zamówieniach publicznych w jednym miejscu

Udzielenie zamówienia publicznego krok po kroku.

Prawo zamówień publicznych bez tajemnic.

Jak zorganizować idealny przetarg?

Chcesz zostać wykonawcą zamówienia publicznego?

Zobacz, czego unikać.

Problem z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej?

Postępowanie przed KIO dla opornych.

Co trzeba wiedzieć przed ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego?

Jesteś wykonawcą lub chcesz nim zostać? Dowiedz się, jak to się robi.


Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa prawna


Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych.
Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dziedziny Prawa

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie zamówień publicznych.

Zakres pomocy prawnej obejmuje również ustawy:
- o samorządzie gminnym
- o partnerstwie publiczno-prywatnym
- o koncesji na roboty budowlane lub usługi

więcej »

Zakres usług

-konsultacje prawne związane z prawem zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, w tym w formie mailowej,

-opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-weryfikacja ofert pod kątem zgodności z SIWZ,

-przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,

-sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu okręgowego,

-zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem okręgowym,


20 lat na rynku
1346 klientów
46 referencji
159 publikacji