Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w zakresie unieważniania postępowania

W dniu 19 września 2018 r. weszła w życie zmiana Prawa zamówień publicznych w zakresie podstaw unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotychczas zgodnie z art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych, zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji bądź w zaproszeniu do składania ofert. Począwszy od 19 września 2018 r. unieważnienie postępowania jest możliwe niezależnie od tego jakie jest źródło pochodzenia środków, z których ma być finansowane zamówienie.

Czytaj więcej w Dzienniku Ustaw

Czytaj więcej na stronie UZP

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.