Aktualność informacji z KRK

Aktualnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw wykluczenia żąda się tylko od wykonawcy najwyżej ocenionego. Z przepisu tego wynika zarazem, że dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Jak wynika z orzecznictwa, dokument w postaci informacji z KRK może być wystawiony po dacie składania ofert, ale jego treść musi być zgodna z tym, co wynika z JEDZ czyli brak podstaw wykluczenia, które potwierdza ten dokument, powinien występować także na dzień składania ofert: W aktualnym stanie prawnym nie ma zobowiązania do przedstawiania dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia (w tym m.in. informacji z KRK) z datą sprzed składania ofert lub nawet z datą po składaniu ofert ale z wprost określonym stanem faktycznym dotyczącym daty składania ofert. Wystarczające jest obecnie przedstawienie aktualnego na dzień złożenia dokumentu z datą po dniu składania wniosków, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania wniosków (tu ofert) rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem składanym wstępnie w ramach JEDZ. (KIO 280/18)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.