RODO w zamówieniach - ochrona danych wrażliwych w ofertach

Wejście w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ma także wpływ na proces udzielania zamówień publicznych. W związku z tym większość zamawiających w dokumentacji przetargowej zawarła klauzule informacyjne zgodnie z propozycją Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych. Natomiast nadal nie wiadomo na ile dane osobowe należy chronić w przypadku udostępniania ofert. Wątpliwości budzi np. czy zamawiający jest uprawniony ujawnić cały odpis z KRS, gdzie m.in. wskazane są imiona rodziców danej osoby, adres zamieszkania.  Kwestia ta będzie uregulowana w nowelizacji Prawa zamówień publicznych w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. W uzasadnienia tej ustawy wynika, iż ograniczenie zasady jawności w odniesieniu do danych osobowych zawartych w informacji z KRK nie będzie miało zastosowania w sytuacji, gdy dana osoba nie figuruje w rejestrze skazań za przestępstwa lub wykroczenia. Tego typu dane będą mogły być także udostępnione wykonawcom, którzy będą mieli interes prawny do wniesienia odwołania.

Więcej na temat nowelizacji ustawy Pzp w zakresie RODO pod tym adresem.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.