Jak złożyć ofertę w postępowaniu powyżej progu unijnego?

Zgodnie z art. 10a ust. 5 Prawa zamówień publicznych, w postępowaniu powyżej progu unijnego m.in. ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powstały wątpliwości czy możliwe jest zeskanowanie oferty sporządzonej na papierze, opatrzenie zeskanowanego pliku podpisem elektronicznym i przesłanie zamawiającemu. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie KIO 2611/18 stwierdziła, że takie działanie jest nieprawidłowe, a oferta jest nieważna. Przeciwne stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r., KIO 119/19 (uzasadnienie jeszcze nieopublikowane). Czas więc pokaże jaki pogląd ostatecznie zostanie uznany za prawidłowy. Jak na razie, wykonawcy dla własnego bezpieczeństwa nie powinno skanować oferty, tworzyć pliku pdf i w takiej postaci opatrywać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.