Czy w ramach uzupełniania dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych można zastąpić podmiot trzeci innych podmiotem?

Tak. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (art. 22a ust. 6 pkt 2 Prawa zamówień publicznych).

 

Stan prawny: 8.10.2018 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.