Nowe Prawo zamówień publicznych!

Od dłuższego czasu mówiło się o zamiarze uchwalenia nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Takie plany przedstawiano już w związku z koniecznością wdrożenia do polskich przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych z 2014 r., przy czym ówcześnie zrezygnowano z tego zamiaru i ostatecznie dokonano gruntownej nowelizacji ustawy z 2004 r. Pomysł jednak cały czas był żywy i na początku czerwca bieżącego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło (na razie) koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych. Uchwalenie nowej ustawy planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Z nowości, które przewidział ustawodawca, warto wskazać na całkowicie nowe regulacje dotyczące małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), jak np. możliwość wskazania przez zamawiającego, że w danym postępowaniu mogą uczestniczyć jedynie wykonawcy należący do grona MŚP lub przyznanie określonej puli zamówień, np. 30 % dokonywanych u poszczególnych zamawiających na poziomie poniżej progów unijnych, tylko dla MŚP, co każdy zamawiający musiałby uwzględnić w swoim planie zamówień na dany rok. MŚP mają mieć swojego rzecznika, który będzie mógł wziąć udział w postępowaniu odwoławczych. W planach jest także obniżenie opłaty sądowej od skargi do sądu okręgowego.

Z całą koncepcją można zapoznać się tutaj.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.