Jak udzielić zamówienia in-house?

Zamówienia in-house, a więc zamówienia udzielane podmiotowi wewnętrznemu, kontrolowanemu przez zamawiającego nadal budzą wiele kontrowersji. Warunki do udzielenia tego typu zamówienia w trybie z wolnej ręki określa art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Jednym z wymogów, które należy spełnić, to konieczność, aby ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej (czyli podmiotu wewnętrznego) dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę. Do obliczania procentu działalności uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez podmiot wewnętrzny za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Wymóg ten spełnia niewiele wykonawców, gdyż nawet jeśli przykładowo mamy do czynienia ze spółką komunalną gminy, to często świadczy ona usługi nie tylko na rzecz tej gminy, ale też na rzecz innych podmiotów (czy to prywatnych, czy też innych gmin), co przekracza ponad 10 % jej przychodu. Tym samym zamawiający nie może zastosować trybu z wolnej ręki. Warunek ten jednak nie znajduje zastosowania, jeśli ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez podmiot wewnętrzny lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne. Wtedy procent działalności ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. Dlatego też niektóre spółki komunalne przeprowadziły swoją reorganizację. W wyroku z dnia 7 lutego 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że reorganizacja ta może polegać na:

- zaprzestanie świadczenia usług na rzecz innych podmiotów niż ten, który kontroluje wykonawcę

- zmiana umowy spółki będącej podmiotem wewnętrznym

- wyłączenie prawa pobierania dywidendy

- zmiana regulaminu organizacyjnego dostosowującej strukturę organizacyjną podmiotu wewnętrznego do świadczenia usług na rzecz zamawiającego

-przygotowanie techniczne podmiotu wewnętrznego do świadczenia usług na rzecz zamawiającego

Czytaj więcej - wyrok KIO

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.