Rekomendacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.