Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach potwierdza należyte wykonanie stałej obsługi prawnej przez Kancelarię Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach (...) w zakresie prawa zamówień publicznych poprzez przygotowanie dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, bierzące konsultacje i doradztwo (…)