Referencje Muzeum Historii Katowic w zakresie prawa zamówień publicznych dla radcy prawnego Agnieszki Dylong z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.