Poświadczenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę.