Postanowienie KIO z dnia 1 września 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez KZK GOP

W dniu 1 września 2015 r. zapadło postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W postanowieniu znalazł się również nakaz skierowany do Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący zwrotu kwoty pieniężnej w wysokości 90% wpisu na rzecz wykonawców.