Przejdź do treści

Prawnik Zamówienia Publiczne

Problemy z przetargiem?

Masz prawo do fachowej obsługi prawnej.

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną jednostek samorządowych, firm i przedsiębiorstw w zakresie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne - Radca Prawny

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych.
Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych

Zakres pomocy prawnej obejmuje również ustawy

Zakres pomocy prawnej obejmuje również ustawy

24 lata

na rynku

1800 +

klientów

159 +

publikacji

Zapytaj o ofertę

Pracujmy razem!

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze Wpisy

Przedsiębiorstwa i gminy w trakcie swej działalności wielokrotnie napotykają na przepisy i ograniczenia związane z zamówieniami publicznymi. Zabezpiecz swoje interesy korzystając z pomocy profesjonalistów.

Zakres usług

Udzielanie porad oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed KIO, organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Obsługa prawna związana z prawem zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, w tym w formie mailowej:

Opracowania ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia, weryfikacja ofert pod kątem zgodności z SWZ, przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych, sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu okręgowego, zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem okręgowym.